gallery/logo-for-web-without-text
BHV Waterland
gallery/cirkel groot

Contact gegevens:

Telefoonnummer
063389311

E-mailadres:
communicatie@ bhvwaterland.nl

KVK nummer:
72909978

BTW nummer
NL8592.82.995.B.01

Locaties

BHVwaterland Purmerend

Van IJsendijkstraat 409C-40
Purmerend
 

gallery/reanimatie groen bhvwaterland
gallery/verbanddoos oranje bhvwaterland

BHV opleidingen zijn wettelijk verplicht, maar vooral heel erg leuk!!

Ondernemers hebben één hoofdtaak, namelijk ondernemen. BHV is waarschijnlijk geen prioriteit, maar door alle Nederlandse en Europese regels wel verplicht. Daarbij is het natuurlijk heel belangrijk dat de veiligheid binnen het bedrijf is gewaarborgd. Het is vaak lastig om de BHV organisatie op te zetten en nog moeilijker om deze op niveau te houden.

BHV Waterland helpt u om de BHV organisatie op te zetten en zal daarna een actieve rol spelen in het opleiden en trainen, maar ook in het ontruimingsplan en de benodigde materialen (zoals bijvoorbeeld een AED of verbanddoos). BHV Waterland levert een totaalpakket op maat.

Naast NIBHV gecertificeerde opleidingen verzorgt BHV Waterland ook workshops op eigen of door jou gekozen locatie.

Ook hebben we workshops voor particulieren, zoals bijvoorbeeld onze workshop “oppassen op (de veiligheid van) kinderen” en “ongevallen op de sportvereniging”.

Bel ons voor meer informatie en mogelijkheden!

06-3389 3111

 

 Veiligheid van werknemers en klant voorop!

gallery/utermohlen_logo_witte_achtergrond_srgb
gallery/reanimatie blauw bhvwaterland

 

BHV Waterland verzorgt BHV en EHBO opleidingen op maat. Daardoor kun je geheel naar eigen wens een opleiding krijgen of regelen voor je medewerkers. Een opleiding gecombineerd met een dag teambuilding of een opleiding met alle ondernemers van het bedrijfsterrein. Alles kan. Bel voor een afspraak!

gallery/onderconstructie
gallery/verstikking baby bhvwaterland
gallery/beenbruik oranje bhvwaterland

Contact gegevens:

Telefoonnummer
063389311

E-mailadres:
communicatie@ bhvwaterland.nl

KVK nummer:
72909978

BTW nummer
NL8592.82.995.B.01

Locaties

BHVwaterland Purmerend

Van IJsendijkstraat 409C-40
Purmerend
 

gallery/reanimatie blauw bhvwaterland
gallery/reanimatie blauw bhvwaterland

 

PRIVACYVERKLARING

 

BHV Waterland

Contactgegevens

BHV Waterland v.o.f.

Van IJsendijkstraat 409c 40

1442 LB Purmerend

Tel: (06) 33 89 31 11

www.bhvwaterland.nl

 

Via deze privacyverklaring informeren wij u hoe BHV Waterland v.o.f. omgaat met uw persoonsgegevens. Hierbij respecteert BHV Waterland v.o.f. uw privacy en wordt er gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

BHV Waterland v.o.f. verwerkt alleen persoonsgegevens die door u zelf aan ons zijn verstrekt via de contactpagina op onze website. De persoonsgegevens die wij gebruiken:

• voor- en achternaam

• e-mailadres

• telefoonnummer

• geboortedatum

• BSN (indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

BHV Waterland v.o.f. heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

Doel en grondslag van de verwerking

BHV Waterland v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of indien dat nodig is in het kader van een door u aangevraagde opleiding of aankoop van een product.

Daarnaast kan BHV Waterland v.o.f. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Tevens zal BHV Waterland v.o.f. uw gegevens gebruiken voor de registratie van personen in de daartoe aangewezen registers.

Geautomatiseerde besluitvorming

BHV Waterland v.o.f. neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn

|BHV Waterland v.o.f. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is in de regel 5 jaar nadat een klant/cursist van onze diensten gebruik heeft gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

BHV Waterland v.o.f. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar

uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen aan communicatie@bhvwaterland.nl. Ook kunt u via deze weg uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking.

Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het

paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

BHV Waterland v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BHV Waterland v.o.f. verzamelde persoonsgegevens?

Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten.