gallery/logo-for-web-without-text

Contact gegevens:

Telefoonnummer
063389311

E-mailadres:
communicatie@ bhvwaterland.nl

KVK nummer:
72909978

BTW nummer
NL8592.82.995.B.01

Locaties

BHVwaterland Purmerend

Van IJsendijkstraat 409C-40
Purmerend
 

Ploegleider BHV

 

De opleiding ‘Ploegleider BHV’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding Ploegleider komen al deze facetten aan bod. Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

Voorbeelden van deze scenario’s zijn:

 • een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
 • een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
 • een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)

Het is ook mogelijk om de Herhaling BHV bij u op uw eigen locatie te volgen.

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor BHV-ers die binnen hun bedrijf een groep BHV-ers moeten aansturen tijdens een BHV-inzet.

 

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een BHV-diploma of certificaat vereist.

 

Duur opleiding

NiBhv adviseert een cursusduur van minimaal zestien uur (8 uur theorie, 6 uur praktijkoefeningen 
en 2 uur examenopdracht). Naar gelang uw wens kunnen we de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen.

 

Inhoud opleiding Ploegleider

Algemeen: 

 • Wet en regelgeving
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlener
 • Leiding geven bij een inzet
 • Verbindingen
 • Begeleiding bij oefenen Ontruimen
 • Salvage

Alarmeringsprocedure:

 • Gebouwenkennis
 • Taken ploegleider
 • Voorbereiden op inzet BHV-team
 • Aansturen repressieve inzet BHV-team
 • Beoordelen veiligheid werkgebied
 • Evalueren en rapporteren van inzet
 • Doel van het ontruimingsplan
 • Portofoonverkeer
 • Uitgangsvormen bij emotionele problemen

 

Einddoelen

De cursist:

 • heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
 • heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
 • herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen
 • heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
 • heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
 • kan leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
 • kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
 • heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)
 •  

Kosten

Neem contact met ons op voor nadere informatie over data, plaats en kosten.