gallery/logo-for-web-without-text

Contact gegevens:

Telefoonnummer
063389311

E-mailadres:
communicatie@ bhvwaterland.nl

KVK nummer:
72909978

BTW nummer
NL8592.82.995.B.01

Locaties

BHVwaterland Purmerend

Van IJsendijkstraat 409C-40
Purmerend
 

Basis bedrijfshulpverlening

 

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het de BHV-ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Ook zorgen de BHV-ers er in geval van nood voor alle mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen die ook los gevolgd kunnen worden:

1 Niet-spoedeisende Eerste Hulp

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsel, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2 Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen gebruikt kunnen worden om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteed aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

 

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.

 

Duur opleiding

NiBhv adviseert een cursusduur van minimaal zestien uur. Naar gelang uw wens kunnen we de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen.

 

Kosten

Neem contact met ons op voor nadere informatie over data, plaats en kosten.

 

Einddoelen

Algemeen

De cursist:

 • kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt
 • is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp

Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH)

De cursist kan Eerste Hulp verlenen bij:

 • uitwendige wonden
 • oogletsels
 • verstuikingen en kneuzingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • brandwonden
 • Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

De cursist kan:

 • de basale reanimatie toepassen en de AED op juiste wijze gebruiken
 • handelen bij situaties die het leven kunnen bedreigen, die het leven kunnen bedreigen, zoals: 
  • verslikking en verstikking
  • bloedingen
  • shock
  • angina pectoris
  • hartinfarct
  • beroerte
  • epileptische aanvallen
  • suikerziekte of diabetes mellitus
  • hersenletsel

Brandbestrijding (B)

De cursist weet:

 • wat brand is en hoe brand kan worden geblust
 • wat te doen in geval van brand
 • hoe branduitbreiding te voorkomen
 • hoe te blussen

De cursist kan:

 • veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen
 • het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand
 • een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden

 

Ontruiming (O)

De cursist kent:

 • de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen
 • de regels die gelden voor het ontruimingsplan
 • de alarmerings- en ontruimingsprocedures

De cursist:

 • kan handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure bij het afgaan van het ontruimingssignaal
 • kan handelen volgens de gedragsregels voor de BHV’er tijdens het ontruimen
 • kan aanwijzingen geven aan medewerkers en derden
 • kan werkplekken en algemene ruimten controleren
 • kan informatie verstrekken aan en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten
 • kent de algemene afspraken over de opvang van medewerkers en derden op de verzamelplaats